Algemene voorwaarden

‘t GEZONDHEIDSHUYSJE

De massagebehandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats en worden in overleg met de cliënt ingepland, hetzij online, hetzij via email of telefonisch.

Annulaties

 • U kunt uw afspraak kosteloos annuleren ten laatste 48 uur voor aanvang van de afspraak, daarna zijn wij genoodzaakt 50% van de behandelprijs in rekening te brengen.
 • Bij het niet annuleren, dus “no-show” moeten wij helaas het gehele bedrag in rekening brengen.
 • Deze regels gelden ook bij ziekte, overmacht door het werk enz. U kan deze kosten vermijden door kosteloos uw afspraak te verplaatsen naar een andere datum. 
 • Een afspraak wordt maximaal 2 x verplaatst.

Medische informatie

Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie, die hij of zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij of zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven. Is de cliënt reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist etc., of gebruikt de cliënt medicijnen die een invloed kunnen hebben tijdens een massage, gelieve dan eerst toestemming te vragen aan de desbetreffende arts of een massage behandeling toegestaan is.

Bij ‘t Gezondheidshuysje worden geen medische diagnoses gesteld. Bij ernstige twijfel kan er worden afgezien van de massage. Persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van cliënt aan derden verstrekt worden.

Hygiëne

Cliënt mag van ‘t Gezondheidshuysje verwachten dat hygiëne belangrijk is. ‘t Gezondheidshuyje verwacht dat ook van de cliënt. ‘t Gezondheidshusyje heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar het oordeel van ‘t Gezondheidshuysje geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt. Terugbetaling van de kosten vindt dan niet plaats.

Massages

Bij koorts, keelpijn, griep, covid en ontstekingsgevoelige huidproblemen zoals bv. steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die ‘t Gezondheidshuysje aanbiedt. Bij ongewenst contact wordt de behandeling acuut afgebroken en zullen er geen nieuwe afspraken meer worden gemaakt.

Indien u onder invloed van drugs en/of alcohol bent kan er geen behandeling plaatsvinden. De cliënt maakt uit vrije wil gebruik van onze diensten. ‘t Gezondheidshuysje kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandeling en/of gebruikmakend van andere diensten voortvloeien.

Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.

Covid maatregelen:

 • We werken enkel op afspraak, en kom alleen. (kinderen jonger dan 13 jaar mogen begeleid worden door 1 ouder)
 • Blijf thuis als je ziektesymptomen hebt.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere klanten en personeel, ook in de wachtrij buiten de zaak.
 • Het is verplicht om een mondmasker te dragen (bij voorkeur chirurgisch mondmasker)in onze zaak. Heeft u geen mondmasker bij zich, kan u steeds eentje kopen in de zaak aan 1€/stuk.
 • Kom liefst op het afgesproken tijdstip. Onze wachtruimte en toiletten zijn helaas door de nieuwe coronamaatregelen niet toegankelijk .

 • Ontsmet je handen bij het binnengaan en tijdens je bezoek.

 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel.

 • Blijf niet langer dan strikt noodzakelijk. De tijd tussen 2 klanten is verplicht 15 minuten en is voorzien om alles in de ruimte te ontsmetten.

 • Duomassages zijn omwille van de coronamaatregelen niet mogelijk.

 • Contactpersoon i.v.m. info, vragen en uitvoering van de coronamaatregelen: Sophia De Cock. Info@gezondheidshuysje.be

Betalingen:

De betaling voor massages kan op volgende manieren gebeuren: online via de boekingsystemen zoals Sara Salonsoft, Facebook. Bij uw afspraak kan deze cash gebeuren, via PayConiq of via de Bancontact Applicatie van uw smartphone.

Bestellingen die via de webshop geplaatst worden kunnen via overschrijving of Bancontact betaald worden.

Facturen:

Deze zijn steeds binnen de 5 werkdagen betaalbaar.

Bij laattijdige betaling wordt 15% bij de 2e herinnering in rekening gebracht, met een minimaal bedrag van 8€.

Voor vragen kunt u contact opnemen per e-mail: info@gezondheidshuysje.be

Levertijd en verzendkosten:

Pakketten worden 1 x per week verzonden, afhankelijk van de leverancier. 

U kan uw bestelling gratis in het salon afhalen.

Levering via koerierdienst is 7.95 €, wij werken met een maximaal gewicht van 30 kg. Indien de bestelling meer dan €100 euro bedraagt, is de verzendkost gratis.

Het totaalbedrag aan verzendkosten wordt getoond in je winkelwagen zodra je ingelogd bent of wanneer je je afleveradres opgeeft bij het controleren van de bestelling.

Cadeaubon:

Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld. De cadeaubon is geldig tot één jaar na uitgifte tenzij anders vermeld. 

Beurtenkaarten en jaarabonnement:

 • Beurtenkaarten worden niet terugbetaald. Niet opgebruikte beurten kunnen niet in geld omgewisseld worden.
 • Beurtenkaarten zijn 1 jaar geldig vanaf aankoopdatum. Deze zijn niet aan derden overdraagbaar, maar is wel bruikbaar in hetzelfde gezin (op hetzelfde domicilieadres)
 • Een jaarabonnement kan maandelijks betaald worden, of in één keer. En is geldig voor 12 maanden
 • Per maand is 1 beurt voorzien. U kan uw beurt overdragen naar de andere maand, maar de betaling gebeurt echter maandelijks.
 • Uw jaarabonnement is niet overdraagbaar aan derden, maar kan wel in hetzelfde gezin gebruikt worden (op hetzelfde domicilieadres)

De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door ‘t Gezondheidshuysje altijd gewijzigd worden.

*Bij het boeken van een afspraak, impliceert dat u duidelijk akkoord gaat met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van ‘t Gezondheidshuysje.

We begrijpen dat de huidige situatie rondom het coronavirus tot zorgen en onzekerheid kan leiden. Jullie gezondheid en veiligheid is op dit moment onze grootste prioriteit. Om jou en ons team te beschermen, introduceren we een nieuw beleid in onze salon.

Wij verzoeken je de onderstaande richtlijnen nauwkeurig te lezen voor je bezoek:

 • We werken enkel op afspraak, en kom alleen. (kinderen jonger dan 13 jaar mogen begeleid worden door 1 ouder)
 • Blijf thuis als je ziektesymptomen hebt.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere klanten en personeel, ook in de wachtrij buiten de zaak.
 • het is verplicht om een mondmasker te dragen (bij voorkeur chirurgisch mondmasker)in onze zaak. Heeft u geen mondmasker bij zich, kan u steeds eentje kopen in de zaak aan 1€/stuk.
 • Kom liefst op het afgesproken tijdstip. Onze wachtruimte en toiletten zijn helaas door de nieuwe coronamaatregelen niet toegankelijk .
 • Ontsmet je handen bij het binnengaan en tijdens je bezoek.
 • volg altijd de aanwijzingen van het personeel.
 • Blijf niet langer dan strikt noodzakelijk. De tijd tussen 2 klanten is verplicht 15 minuten en is voorzien om alles in de ruimte te ontsmetten.
 • Duomassages zijn omwille van de coronamaatregelen niet mogelijk.
 • Contactpersoon ivm info, vragen en uitvoering van de coronamaatregelen : Sophia De Cock. Info@gezondheidshuysje.be